Sessió informativa – Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució

CALENDARI: Dissabte 6 d’abril de 2019
HORA D’INICI: A les 10 h.
DURADA: 1.30h aproximadament
LLOC: ESCODI – C. Colom n.114, 1a planta de Terrassa

google-maps

L’objectiu principal de les Jornades de Portes Obertes és donar tota la informació relacionada amb els estudis universitaris que impartim (metodologies, pla d’estudis, sortides professionals, etc. ) així com atendre consultes individuals dels assistents.

Confirmació d’Assistència

Confirmació d’Assistència

Protecció de dades personals: Autoritzo a la Fundació ESCODI a introduir a la seva base de dades les que consten en aquest formulari i les que facilitaré per correu electrònic, i a enviar informació referida al Grau en Comerç i Distribució, d’acord amb el que preveu la normativa vigent sobre protecció de dades personals i publicitat en mitjans electrònics, respectant els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Sending
Comparteix/Share