El 50 % de les pràctiques acaben amb contracte laboral

Alumnes del Grau en Retail a l'aula d'ESCODI

La principal via d’inserció dels alumnes d’ESCODI al món laboral del retail (comerç al detall) són les pràctiques en empreses que fan durant la seva formació universitària. El 50% dels alumnes del Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució d’ESCODI que fan pràctiques aconsegueixen un contracte laboral a la mateixa empresa un cop les acaben.
Els alumnes poden fer pràctiques en empreses de retail independentment del curs que estiguin fent i poden repetir l’experiència tantes vegades com vulguin. Des de l’escola universitària es vol fomentar el contacte directe entre l’estudiant i el món de l’empresa al llarg dels 4 anys.
La direcció acadèmica d’ESCODI procura que les pràctiques estiguin totalment integrades en el model d’aprenentatge dels estudis.
Per la seva banda, els alumnes valoren molt la possibilitat de conèixer una empresa real. En molts casos, se socialitzen tan ràpidament que ho viuen com si fossin part de l’empresa, fet que genera dinàmiques molt positives per a ells i les empreses on estan.

Borsa de pràctiques permanent

Per ESCODI és important que els alumnes coneguin de primera mà el dia a dia de les empreses del sector del comerç. És la millor manera de posar en pràctica tot allò que estan aprenent a les aules. Per aquest motiu, ESCODI està constantment en contacte amb empreses i manté la borsa de pràctiques renovada permanentment.

Pràctiques segons el nivell

Els alumnes de tots els cursos poden fer pràctiques. El que variarà és el tipus de llocs de treball. Hi ha pràctiques de tipus més operatiu, orientades a conèixer la gestió i l’organització d’un punt de venda. En canvi, hi ha altres pràctiques orientades a desenvolupar una visió global i estratègica de l’empresa. En el primer o segon curs del grau, es recomanen les pràctiques més operatives. En els cursos més avançats, les més estratègiques.
Alguns dels llocs de treball en què han fet pràctiques els alumnes del Grau en Gestió d’Empreses de Comerç i Distribució són: adjunt a gerència a Parfois; tècnic de desenvolupament de models comercials a Condis; tècnic de comerç electrònic a Tous, entre altres.

El 50% de les pràctiques acaben en contracte laboral

Per part de les empreses, posen en marxa les pràctiques amb la il·lusió que puguin tenir una continuïtat en el temps. De fet, més del 50% dels convenis de pràctiques signats i duts a terme acaben amb una oferta laboral. Fins i tot, aquest curs 2017-2018, Caprabo ha rescindit el conveni de pràctiques d’un alumne per poder-lo contractar temporalment per cobrir un lloc al Departament de Màrqueting.

Compatibilitat de les pràctiques amb els estudis

Els alumnes del Grau d’ESCODI tenen exclusivament les classes al matí, un fet que fa que sigui compatible estudiar i tenir un compromís laboral. Tot i així, és un plantejament que requereix una bona organització i molta responsabilitat per part de l’alumne.
La duració de les pràctiques pot variar segons la disponibilitat i interessos dels alumnes i també el projecte en què estiguin. Es demana a l’empresa que la dedicació pugui ser flexible amb les classes a la universitat.

Orientació per escollir les pràctiques

El Departament de l’Àrea de Formació Universitària d’ESCODI assessora individualment cada estudiant que vulgui fer pràctiques. Analitza les preferències de l’alumne quant a horari, sector i responsabilitats i busca propostes de pràctiques que encaixin. A la vegada, l’escola universitària fa un seguiment del desenvolupament de les pràctiques. L’objectiu és que siguin satisfactòries per a les dues parts implicades (empresa i alumne).

 

Propera sessió informativa del Grau el dilluns 18 de juny a les 18 hores a ESCODI. Inscripcions

Comparteix/Share