ESCO 2017: les rebaixes liberalitzades perden força

L’Enquesta sobre la Salut del Comerç, l’ESCO Estiu 2017 que ha elaborat ESCODI confirma que:
– Durant el primer semestre de 2017, va haver-hi més vendes, més obertures, però amb uns marges comercials més reduïts.
– L’estat de salut general del comerç català mostra una recuperació mantinguda durant els darrers 3 anys: hi ha més comerços que incrementen vendes i beneficis que no pas que en perden. Però es manté un terç de comerciants que continuen perdent vendes, marges i benefici, cosa que apunta a dificultats estructurals.
– Rebaixes d’estiu de 2017: les rebaixes perden força, tot i no tenir males vendes.
– Es percep ja una desestacionalització de les Rebaixes d’estiu ja que només el 22% de comerciants les han començat l’1 de juliol, el 24% dels comerços no n’ha fet, tot i formar part del sector que tradicionalment en feia, i el 100% de les empreses grans enquestades han avançat les rebaixes.

Mostra de l’ESCO representativa del sector

L‘ESCO estiu 2017 s’ha realitzat a empresaris o representants d’empreses del comerç català i s’ha obtingut respostes que representen unes 950 botigues i més de 2.000 treballadors. La mida de les empreses que han contestat és representativa de la realitat del comerç català.

Contingut ESCO Estiu 2017

L’ESCO Estiu 2017 aporta dades sobre:

-L’evolució de les vendes: Vendes del primer semestre del 2017. Vendre més, guanyant menys.

-L’evolució dels marges: Marges comercials. No es recuperen.

– L’evolució dels beneficis: Beneficis. No creixen com les vendes.

– Quan s’inicien les rebaixes i les promocions especials d’estiu, si se’n fan: Els comerciants perceben com a perjudicial la liberalització de les Rebaixes

– Quin ritme de vendes hi ha durant les rebaixes: Menys que l’any passat.

– La percepció dels ànims dels consumidors per part dels comerciants: Ànims per comprar, però no es transformen en vendes

Resum complet ESCO amb gràfics

 

Post relacionats:

ESCO Hivern 2017

ESCO Estiu 2016

ESCO Hivern 2016

Estudi fet per a COMERTIA sobre el nivell de digitalització del sector comerç català

 

Comparteix/Share