ESCODI, al congrés internacional sobre geografia i comerç a Lisboa

Participants al Congrés sobre geografia i comerç fent la visita comercial guiada a LisboaProfessors del Grau en Gestió Empresarial en Comerç i Distribució d’ESCODI han participat al VI International Seminar City, Retail and Consumption, celebrat recentment a Lisboa.
L’Instituto de Geografia e Ordenamiento do Territorio de Portugal, l’organitzador del certamen, ESCODI i altres centres de recerca de tot el món formen part de la xarxa internacional de recerca universitària en temes de comerç i ciutat.

Geografia i comerç

La geografia és una disciplina que aporta coneixement en el sector comerç, especialment tan en la fase estratègica dels models urbanístics de les ciutats com en l’expansió d’un negoci de comerç.
Per aquest motiu, els professors d’ESCODI que han assistit al congrés van ser Lluís Frago, que imparteix les assignatures de ciutat, comerç i distribució, i la de localització comercial; i Josep Maria Marcos, professor de models i estratègies de creixement, i de gestió immobiliària. Els va acompanyar Míriam Díez, responsable de l’àrea universitària d’ESCODI i coordinadora de les pràctiques externes dels alumnes.

Urbanisme, consum i comerç

Els temes desenvolupats en les sessions d’aquest congrés són un clar exemple de com diferents aspectes incideixen en el desenvolupament de les empreses de comerç. Com poden ser les polítiques urbanístiques, els diferents tipus de consum i d’estils de vida.
En concret, en aquesta ocasió es van desenvolupar quatre principals temes:

1. La transformació de les ciutats: de les grans avingudes als entorns virtuals de compra i oci.
2. La nova lògica emprenedora del comerç i els serveis des de la perspectiva de la investigació i les polítiques urbanes.
3. Retail i consum com a noves formes de governança i regeneració de les ciutats.
4. El consum com a eix central per la competitivitat de les ciutats, l’organització de la vida diària i la creació d’estils de vida i identitats.

Més interdisciplinarietat, més marc teòric

Com a principals conclusions, es van concretar dos idees:
1. És important la col·laboració interdisciplinària en els estudis sobre comerç i ciutats, formant grups de recerca composats tant per geògrafs, economistes, psicòlegs i sociòlegs, entre d’altres.
2. A part de recollir evidències empíriques, és necessari fer un esforç per establir marcs teòrics que ajudin a explicar els fenòmens que passen.

El proper congrés se celebrarà el 2019 a Buenos Aires (Argentina). La participació d’ESCODI al VI International Seminar City, Retail and Consumption forma part del programa de promoció del campus universitari i divulgació del coneixement de l’Ajuntament de Terrassa.

Temes relacionats:

Fa uns mesos, investigadors de Nàpols del mateix grup de recerca van visitar ESCODI per intercanviar anàlisis i coneixement amb els professors de l’escola universitària de comerç catalana.