Escodi estudiarà el perfil del visitant del REC.016

ESCODI ESTUDIA EL PERFIL DEL VISITANT DEL REC D'IGUALADA

REC.0 Experimental Stores i l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) tornen a col·laborar en motiu de la 17 edició del REC.016 que es realitzarà del 8 al 11 de novembre al barri del Rec d’Igualada.

ESCODI, l’escola universitària de comerç, serà l’encarregada de realitzar un informe sobre el perfil del visitant de la propera edició del REC.016 a Igualada. La finalitat d’aquest treball és concretar les motivacions així com les dades socioeconòmiques de les persones que visiten la convocatòria promoguda per l’empresa d’Igualada, REC.0 Experimental Stores.

Qui va al Rec i per què?

Els resultats d’aquest informe ajudaran a l’organització a establir o consolidar línies d’actuació per les futures convocatòries del REC. A més a més, també serà possible comparar el perfil que es va determinar fa 5 anys, quan la mateixa ESCODI ja va realitzar un informe sobre el visitant del REC.

Del coneixement a l’estratègia

Aquest és un exemple de creació de coneixement sobre el comerç gràcies a la col·laboració entre la iniciativa privada empresarial i la universitat. ESCODI, escola universitària adscrita a la Universitat de Barcelona, realitza estudis i informes sobre el sector comerç a petició d’entitats i empreses per tal de generar el coneixement necessari per poder establir polítiques de gestió estratègiques.

Amb alumnes universitaris guiats per professors i professionals del sector

L’informe el realitzaran alumnes de segon curs del Grau en Gestió Empresarial de Comerç i Distribució d’ESCODI amb la coordinació dels professors Martin Lundsteen (Antropologia) i Vanessa Alcaide (Sociologia). El treball de camp serà realitzat a partir d’una enquesta estructurada que serà administrada a una mostra representativa dels assistents a l’esdeveniment, amb la finalitat de conèixer millor quins són els motius per els quals hi assisteixen.