Curs: Millorant el rendiment de%les botigues

DADES PERSONALS

Tots els camps són obligatoris


DADES DE L'EMPRESA

Tots els camps són obligatoris


FORMA DE PAGAMENT

Preu: 65 €

Transferència al compte: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"

Número de compte: ES80 2100 3099 82 2200301950

INSTRUCCIONS PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

 • Enviar la sol·licitud d'inscripció.
 • Les inscripcions s'acceptaran per rigorós ordre de recepció. ESCODI us contactarà per confirmar la disponibilitat de places.
 • Un cop confirmada la disponibilitat, heu de formalitzar la inscripció efectuant una transferència amb l'import de la matrícula al número de compte de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa": ES80-2100-3099-82-2200301950 indicant el nom de la persona que s'inscriu i el títol de la formació.
 • Cal enviar una còpia de la transferència a ESCODI (per correu electrònic a l'adreça escodi@www.escodi.com o fax número 93 784 14 30), com a molt tard, 48 hores abans de l'inici de l'acció.
 • Només es podrà anul·lar la matriculació a una formació abans del seu inici. En cas d'anul·lació de la plaça, el participant pot optar per les següents opcions:
  • El retorn de l'import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
  • Deixar l'import en dipòsit a compte de matrícules de formacions futures amb carència d'un any.
  • Cedir la plaça a un altre participant.
 • S'efectuarà un 15% de descompte de la matrícula en el cas que es matriculin tres o més alumnes de la mateixa empresa en una mateixa formació. Descompte no aplicable en el cas que ESCODI realitzi la gestió de les bonificacions de la Fundació Tripartita **.
 • ESCODI es reserva el dret a suspendre una formació, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables per al correcte funcionament del mateix, o per raons de força major. En aquest cas, ESCODI procedirà al retorn de l'import de la matrícula, si aquesta ja ha estat efectuada per part de l'alumne.

* Excepte en el cas de les sessions gratuïtes.
** ESCODI facilita els tràmits de gestió amb la Fundació Tripartita sense cost addicional. Consulti condicions trucant al 93 783 97 45 o per correu electrònic a escodi@www.escodi.com

Protecció de dades personals : Amb l'enviament d'aquest formulari , autoritzo a la fundació ESCODI a introduir a la base de dades , les dades que consten en aquest formulari , i les que facilitaré per correu electrònic ia enviar informació referida a les activitats d'ESCODI i la del Club , acord al que preveu la normativa vigent sobre la protecció de dades personals i publicitat en mitjans electrònics , respectant els drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició .