La Salut del Comerç es manté en recuperació per segon any consecutiu

ESCODI, ESCO ESTIU 2016, REBAIXES, SALUD, COMERÇ, RETAIL, UB, APARADOR

Segons l’ESCO (Enquesta de Salut del Comerç) estiu 2016 que ha realitzat ESCODIl’estat de salut general del comerç català mostra una recuperació mantinguda durant dos anys. Per segon any consecutiu, trobem que hi ha més comerços que incrementen vendes i beneficis, que no pas que en perden, i que el gruix del comerç català manté posicions.

Les principals conclusions de l’ESCO estiu 2016 són:

  • Les empreses que gaudeixen de BONA SALUT representen prop del 30 %. Són aquells comerços que, durant el primer semestre del 2016 i durant la campanya de rebaixes, han venut més i també han obtingut més beneficis.
  • El 40 % del comerç català es troba EN RECUPERACIÓ. A l’enquesta s’ha vist un clar creixement de comerços que mantenen vendes, marges i beneficis, els quals consoliden la recuperació.
  • No podem obviar que prop del 30 % de comerços tenen un estat de salut DELICAT, ja que veuen caure les vendes, els beneficis i els marges, tot i que en alguns casos venen més per rebaixes.
  • Durant el primer semestre de 2016, va haver-hi més vendes, més obertures, però amb uns marges comercials més reduïts.
  • Rebaixes d’estiu de 2016: sembla que les vendes han millorat en les rebaixes d’estiu, en què al 77 % de comerciants els ha anat igual o millor que l’any anterior.
  • Liberalització del calendari de rebaixes: el 61 % de comerciants l’ha considerat una mesura perjudicial.
  • Data d’inici de les rebaixes d’estiu de 2016: la desestacionalització de les rebaixes es percep en l’enquesta actual, ja que el 56 % de comerciants les han començat abans de l’1 de juliol o que en fan durant tot l’any.

Si voleu veure tot el resum de l’enquesta, cliqueu 160720 ESCO estiu 2016

Comparteix/Share