ESCODI disposa d’un programa de tutories i acompanyament per a empreses en el seu procés de reflexió sobre estratègia, implantació de conceptes comercials o eines de gestió, processos d’innovació i professionalització del sector comerç.

Gràcies a la participació d’especialistes en diferents disciplines del retail, ESCODI ajuda els comerciants i les grans empreses a identificar oportunitats comercials de millora, introduir canvis o noves idees, trobar o establir solucions a problemes estructurals i a redefinir o rendibilitzar la seva línia de negoci.

Alguns exemples:

  • Auditories de negoci i punts de venda
  • Identificació i implantació d’indicadors de gestió (KPIs)
  • Animació i motivació dels equips de venda
  • Processos de tutorització i retail coaching
  • Implementació de merchandising visual
  • Visual Merchandising i aparadorisme
  • Procediments i manuals
  • Màrqueting digital
  • Desenvolupament del concepte comercial i estratègia de negoci
  • Optimització de processos logístics

Vols més informació?