ESCODI proposa a les entitats relacionades amb el sector comerç –associacions, gremis, administracions públiques, etc.– l’acompanyament i la participació dels seus especialistes en plans estratègics de comerç, en processos de reflexió estratègica dels serveis de l’entitat als comerciants, disseny de programes de promoció i dinamització comercial, processos d’innovació i professionalització del sector comerç, etc.

Gràcies a la participació de grans especialistes en diferents disciplines del retail, ESCODI ajuda les entitats a identificar les necessitats dels comerços, les oportunitats de millora, a introduir canvis o noves idees, a trobar o establir solucions a problemes estructurals i a redefinir les línies de serveis i subvencions als socis o al comerç de la seva demarcació territorial.

Alguns exemples:

  • Plans estratègics per a ciutats o eixos comercials
  • Censos de comerç i anàlisi de la composició del mix comercial
  • Auditories de negoci i punts de venda
  • Disseny i acompanyament de programes de dinamització comercial
  • Animació i motivació d’equips
  • Màrqueting digital
  • Desenvolupament d’estratègies de servei i suport al comerç

Vols més informació?