ESCODI, l’Escola Universitària de Comerç, promou i participa en diferents estudis i treballs, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, i analitza temes tan importants per al sector comerç com la conjuntura socioeconòmica, les anàlisis micro i macroeconòmiques, els hàbits del consumidor, la percepció de la marca, etc.

Aquestes accions s’emmarquen dins del programa de divulgació i estudi per afavorir la innovació i la competitivitat. D’aquesta manera, el sector comerç es comença a percebre com un dels grans motors de la nostra economia.

ESCODI contribueix decisivament al fet que socialment es reconegui la importància del comerç i el seu rol dinamitzador en la vida econòmica i social, a més a més d’oferir una carrera professional de futur per a molts joves.

Alguns exemples:

  • Censos comercials
  • Hàbits del consumidor
  • Estudi de la motivació dels clients / “no clients”
  • Anàlisi de la percepció / opinió dels clients enfront dels canvis en el model de negoci
  • Focus Group
  • Estudis de prospectiva comercial
  • Estudis d’oferta i demanda

Vols més informació?