A més a més de la seva àmplia oferta formativa i de seguiment d’empreses i entitats, ESCODI, com Escola Universitària de Comerç, vol impulsar una important tasca d’investigació i desenvolupament en el sector amb la finalitat de transferir coneixements entre universitat, empreses, investigadors i alumnes, així com plantejar estudis i projectes que ajudin a innovar i trobar solucions a les empreses del nostre país.

Ens estem referint a camps del coneixement com la psicologia, la sociologia, l’arquitectura, l’urbanisme, etc., aplicats al sector comerç.

“ESCODI impulsa l’aplicació de la ciència per a la innovació en el sector comerç en l’àmbit internacional”

Vols més informació?