Les empreses i entitats interessades poden aparèixer com a col·laboradores d’ESCODI mitjançant programes de patrocini dirigits a:

  • Beques i captació de talent (joves universitaris d’ESCODI)
  • Realització d’estudis, anàlisis i informes
  • Organització d’actes i esdeveniments
  • Contribució en programes d’investigació aplicada al comerç

Vols més informació?