Com afecta els comerciants el nou Reglament General de Protecció de Dades?

Reglament General de Protecció de Dades / Reglamento General de Protección de Datos / RGPD

El professor d’ESCODI Miquel Cortés, enginyer tècnic i expert en consultoria i assessorament en protecció de dades, ha publicat un article a Via Empresa sobre com el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD (UE) 2016/679) afecta els comerciants.

El RGPD, d’aplicació a tota la Unió Europea, crea un nou marc legal que afecta a totes les empreses de comerç i associacions que tracten dades de caràcter personal. Tal com explica Cortés al seu article, el nou RGPD dóna eines a les persones i a les empreses que tracten dades d’aquest tipus per:

 • – protegir-les
 • – custodiar-les
 • – tractar-les de manera eficient

11 passos per adaptar-se al nou RGPD

El nou RGPD comporta canvis rellevants en el tractament de les dades personals respecte a l’anterior LOPD. A l’article, Cortés comenta que “la realitat ens diu que no hi ha gaires empreses que no tractin dades personals”. Per això, facilita al lector 11 passos a seguir per adaptar-se al nou RGPD:

 1. 1. Nomenar un Responsable del Tractament
 2. 2. Identificar als Encarregats del Tractament
 3. 3. Avaluar les dades que es tracten
 4. 4. Crear un Registre d’activitats i tractament
 5. 5. Fer una anàlisi de riscos
 6. 6. Fer una avaluació d’impacte (si s’escau)
 7. 7. Adaptar la documentació actual
 8. 8. Crear el mecanisme per tal que els nostres clients puguin exercir els seus drets
 9. 9. Establir/adaptar les polítiques de privacitat
 10. 10. Documentar tot el procés
 11. 11. Sensibilitzar/formar els treballadors sobre la importància del nou RGPD

Llegeix l’article complet aquí 

Curs sobre el nou RGPD a ESCODI

Aquest dijous 25 d’octubre de 9.30 a 14.30 hores, Miquel Cortés oferirà a ESCODI un curs per aprofundir en el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). L’objectiu d’aquest és que els assistents prenguin consciència tant de la necessitat d’adaptar-se al nou reglament com dels perills que pot comportar no fer-ho.

Més detalls sobre el curs aquí

Comparteix/Share