Trobada internacional d’investigadors del retail

Trobada internacional d'investigadores de retail

ESCODI ha acollit una trobada internacional d’investigadors del retail. Aquesta ha estat integrada per City, Retail & Consomption i professors d’ESCODI interessats en la investigació, així com per membres del Servei de Comerç de la Diputació de Barcelona. Els assistents han realitzat un seminari sobre l’estructura comercial de grans ciutats i les seves àrees d’influència.

Investigació en comerç

City, Retail & Consomption és un grup internacional de recerca. Està liderat per la Universitat de Nàpols. Libera d’Alessandro, doctora de la institució, ha dissertat sobre l’estructura comercial de Nàpols. Tanmateix, ha parlat sobre les seves recerques en matèria de carrers comercials i de luxe.

City, Retail & Consomption compta també amb una important implicació de la Universitat de Barcelona (UB) a través del seu Departament de Geografia. Com a representants, Alex Morcuende i Eduard Montesinos han aportat conclusions sobre la matèria per a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Impuls de la recerca a ESCODI

Aquest és un exemple més del treball d’ESCODI en el camp de la investigació i desenvolupament del coneixement en el comerç i retail a nivell internacional.

Compta amb nombrosos estudis i informes com ara: